Naplánujte si prostor a způsob užívání vaší vířivky dopředu, rádi vám pomůžeme jak s technickými, tak uživatelskými otázkami. Při umístění vířivky berte v úvahu soukromí, používání vířivky, vzdálenost od domu a také povětrnostní vlivy. Promyslete, zda chcete vířivku mít pod širým nebem (nejčastější) nebo pod střechou, za větrem a podobně. Velmi důležité je také namyslet obsluhu termokrytu, tedy jak jej odklápět a kam. Vířivka musí mít elektrickou přípojku, musí se nějak dostat na místo a musí ležet na rovném a pevném podkladu. V neposlední řadě je potřeba myslet také na případný servis a přístup k technologiím.
Rádi vám s tím pomůžeme, proto se nám neváhejte ozvat.

Umístění vířivky

Plocha, povrch, zatížení

Vířivku je možno umístit na jednotný, pevný a vodorovný povrch, který je schopen unést váhu vířivky, vody i koupajících se (až 650 kg/m2). Může to být betonová deska, dřevěná podlaha, zámková dlažba, zahuštěný štěrk, pražce nebo podobné provedení.

Vířivka s podlahou Forever Floor může být postavena i na trávník nebo hlínu jen v případě, že je dobře zpevněná, rovná a vodorovná.

Na balkony a terasy jen na takové, které jsou na to konstruované a toto zatížení unesou. Je třeba si uvědomit, že hmotnost napuštěné vířivky včetně koupajících se lidí je dle vířivky od 1100 kg až po 3300 kg (8000 kg Arctic Ocean) a zatížení se pohybuje od 350 kg/m2 do 630 kg/m2. Prosíme tedy v případě umístění na terasy a podobně o konzultaci s Vaším projektantem.

Zapuštěná vířivka

Tato varianta je přípustná za dodržení určitých podmínek.

Šachta (prostor) pro vířivku musí být dostatečně veliká, aby zůstal neztížený přístup ke všem našim servisním dvířkám.

Prostor musí být dokonale odvodněn a odvětrán. Více ilustrační video.

 

Přístup k technologii

Vířivky Arctic Spas mají přístupové dvířka na všech stranách. Je nutné, aby při instalaci, ale i případném budoucím servisu byl zajištěn neztížený přístup ke všem těmto dvířkám nebo by měla existovat možnost posunutí vířivky po vypuštění vody.

Není problém třeba vířivku umístit do rohu či ke stěně v případě, že lze vířivku od stěny odtáhnout.


Elektrická přípojka

Proudový chránič

Připojení k elektrické síti musí být trvalé a pro vířivku je třeba vyhradit samostatný jištěný okruh. Tento okruh musí být jištěný tzv. „fíčkem“ - proudovým chráničem s jmenovitým rozpojovacím proudem nepřevyšujícím 30 mA! (Tento chránič nemusí být instalován v případě, že je již v objektu přítomen – posoudí kvalifikovaná osoba).

Jistič

V závislosti na vybavení vířivky a možnostech zákazníka je možno zvolit jedno, dvou nebo tří fázové připojení s jističem 1x16A, 1x20A, 1x32A, 2x16A, 2x20A, 3x16A, 3x20A, 3x25A s charakteristikou „C“.
Poznámka: v případě slabého jističe vůči určité konfiguraci vířivky nepůjde spustit zároveň některá vybavení vířivky (např. u 1x16A nepojedou topení a masážní čerpadlo dohromady …)
Poznámka: Máte-li jistič od vířivky hodně vzdálen, můžete si v blízkosti (avšak dále jak 3 metry od vířivky) nechat udělat vypínač. Vhodné pro údržbu, kdy potřebujete si vířivku vypnout ...

Kabel

Průřez zásadně měděných vodičů volte minimálně: 2,5 mm2 do 16A, 4 mm2 do 25A, 6 mm2 do 35A. Volný konec kabelu v místě vířivky (vyvedený na hraně vířivky) musí mít délku alespoň 4 m od zvolené hrany vířivky! Společně s kabelem přidejte i vodič (průřez 6 mm2) pro ochranu pospojováním a spojte s ním veškeré kovové předměty v blízkosti do 1,5 m od vířivky.

Kabel Ethernet - volitelně

V případě zájmu o dálkové monitorování, ovládání, můžete přivést k vířivce i síťový (počítačový) kabel Ethernet s koncovkou RJ45. (Pokud nelze, je možno toto řešit Ethernet moduly nebo WiFi prodlužovačem instalovaným ve vířivce – za příplatek). Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.


Prostor pro kryt, odklápění krytu

Výška stropu

Pokud teprve budujete altánek, zimní zahradu, kde bude vířivka umístěna, tak je třeba si uvědomit, že kryty se zvedají-překlápí směrem nahoru. Nejprve se sklopí jedna polovina na druhou a obě poloviny se zvednou nebo sundají. K tomu může sloužit držák krytu nebo se víko překlopí, posune třeba na nějaký dřevěný podstavec.

Prostor nad vířivkou v místě překlápění by měla být minimálně:
řada 7‘ = 225 cm
řada 8‘ = 230 cm
swimspa = 270 cm

 

Minimální výška stropu nad vířivkou
Prostor za vířivkou - zvedák na vířivce

Zvedák se dá ovládat zboku a nutný prostor za vířivkou pro odklopený zvedák je asi 40 cm. Na stranách pak počítejte asi s 10-ti cm pro ráhno zvedáku.

 

Prostor za vířivkou pro zvedák montovaný na vířivku
Prostor za vířivkou - zvedák pod vířivkou

Zvedák je lépe ovládat zezadu a vzhledem k tomu i k poloměru překlápění je minimální vzdálenost od stěny 80 cm. Lépe více. Na stranách pak zvedák zabere asi 12 cm.

 

Prostor za vířivkou pro zvedák montovaný pod vířivku

Více o zvedácích - držácích termokrytu naleznete zde.


Voda a odpad

Obojí není potřeba. Jediné co je nutnost je výše zmíněná elektrická přípojka a pevný rovný povrch. Bazén se naplní zahradní hadicí a napuštěná voda zpravidla vydrží 3 měsíce. Při vypouštění je možno použít výpustní ventil na vířivce a samospádem hadicí vodu pustit třeba do zahrady nebo do kanálu (cca 2 hodiny). Nebo v praxi zákazníci používají ponorné čerpadlo (cca 10 minut).Další informace získáte na telefonním čísle: 602 774 195.