Pro naplnění vířivky použijte vždy pitnou vodu z vodovodního řádu. Studniční vody jsou většinou pro použití nevhodné, nebo sebou nesou zvýšenou péči či možné problémy. Nicméně i voda z řádu se časem a používáním může rychle zkazit, proto je potřeba dodržovat 4 základní principy ošetřování vody. Níže jsou popsány a jejich dodržováním si vodu ve vířivce udržíte příjemnou a bezpečnou.

Čtyři hlavní faktory

1

Filtrace

Voda musí být filtrována, jinak nebude žádný objem přípravků pro ošetření efektivní. Pro zajištění dostatečné filtrace se ujistěte, že je filtrační cyklus nastaven na správnou úroveň mezi 2 až 8 hodinami za den (viz pokyny v manuálu). Poté se ujistěte, že je ve skimmeru čistý filtr, jednorázové filtry vydrží v průměru 3 – 5 měsíců, papírové filtry musí být čištěny vždy za několik málo týdnů a vyměněny cca po jednom roce. Nakonec si ověřte, že je v prostoru skimmeru zřetelný vodní tok, při běhu čerpadla 1 na pomalou rychlost by měl být vidět malý vír bez jakéhokoliv náznaku přisávání vzduchu do systému. Někdy je třeba nastavit rozdělovač proudu (pokud máte) na pozici zajišťující dostatečný průtok. Poznámka: nepoužívejte projasňovače nebo odpěnovače, pokud používáte jednorázové filtry, protože by došlo k jejich ucpání. Při správném ošetření vody nejsou tyto produkty potřebné. Pokud se objeví pěna jako hlavní problém, je obvykle nejrozumnější řešení kompletní výměna vody.
2

Úprava parametrů

Tato oblast je velice důležitá a vždy by měla předcházet desinfekci. Jedná se jednoduše o ověření, že kyselost/zásaditost a tvrdost vody jsou v normálních mezích, aby nedocházelo k podráždění pokožky a správně fungovala desinfekce. Otestovat a upravit je potřeba tyto parametry a to v daném pořadí: celková alkalinita, pH, tvrdost vody. Velice praktické jsou testovací proužky. Desinfekce by měla být provedena nakonec. Nastavení správné alkalinity vám umožní i nastavit správné pH. Obě veličiny spolu velice souvisí. Je potřeba si uvědomit, že nesprávné pH má za následek nesprávně fungující desinfekci, navíc je voda agresivní ... Jinými slovy správné a stabilní pH vody umožní menší spotřebu chemikálií a budete mít čistší a šetrnější vodu.
3

Sanitace vody (desinfekce a oxidace)

Sanitace vody se skládá ze dvou rovin: desinfekce, kdy se vše živé musí usmrtit a oxidace, kdy se vše mrtvé musí spálit. Především je to desinfekční přípravek, který dělá vodu bezpečnou! Je mnoho různých druhů, nejobvyklejší jsou chlorové a bromové přípravky ve formě prášku nebo tablet. Jako oxidační prvek slouží ve vířivkách ozon vyráběný elektricky. Při používání nejběžnější a nejúčinnější desinfekci chloru je potřeba čas od času vodu ošetřit nechlorovým šokovým přípravkem, který zbaví vodu nepotřebných chloraminů a zvýší účinnost chlorové desinfekce. Jakmile je dosaženo správné úrovně sanitace, nejobvyklejším způsobem udržení této hodnoty je kvalitní plovoucí dávkovač.
4

Výměna vody

Výše uvedené tři kroky pomohou udržet vodu čistou a bezpečnou. Časem se však voda stane nasycenou mikro částečkami, které nezachytí filtr (vodní roztok je nasycený, jako když se přidá do sklenice s vodou příliš mnoho cukru, nadbytečný obsah se nerozpustí a zůstane na dně). Jakmile se toto stane, desinfekce a přípravky pro úpravu parametrů přestanou být účinné. Jediný způsob nápravy je výměna vody. Při běžném domácím užívání by k tomuto kroku mělo dojít každé tři měsíce.

Chlor ano či ne?

Kdo si chce o dezinfekci bazénové vody přečíst něco sofistikovaného, tak vřele doporučuji tento článek pan Ing. Houžvičky, kde popisuje dostatečně srozumitelně, ale i odborně, co je potřeba pro dezinfekci vody.
Článek: chlor ano či ne?