Izolace na správném místě šetří vaše peníze každý den!

Investice do výroby samonosné skořepiny umožňuje izolovat vířivky Arctic Spas® lépe, než jak to provádí kdokoliv z konkurence. Pro inspiraci jsme nemuseli chodit daleko, naše domovy v severní Kanadě nám poskytly vše, co potřebujeme vědět.

Izolujeme vnější stěny, podlahu, a především strop či střechu, vše důležité se přitom nachází uvnitř tohoto izolovaného prostoru. Zbytkové teplo z provozu čerpadel prostupuje skořepinou vířivky a ohřívá vodu. A v zimě v případě výpadku proudu toto teplo může naopak zpětně prohřívat prostor s čerpadly.

Jsme přesvědčení, že izolace pod hladinou vody má malý význam, pokud nejsou řádně izolovány boční stěny a horní plocha – souhlasíte přece, že teplý vzduch stoupá? Střechou naší stavby je termokryt Mylovac, který díky své tloušťce 13 cm zabrání zbytečnému úniku vašich peněz za energii. Polyuretanová pěna vysoké hustoty je dále aplikována na stěny kabinetu v tloušťce, která zabrání tepelným ztrátám.

 

Obvodová izolace vířivky FreeHeat

Stejnou izolační pěnu používáme také k utěsnění podlahy, čímž je izolovaný prostor obvodově uzavřený. Veškerá zařízení potom umístíme dovnitř tohoto prostoru, čímž vytvoříme perfektní a stabilní provozní podmínky.

Systémem izolace FreeHeat™ disponují řady Custom a Classic.

Další inovace

Jakákoliv překážka mezi elektrickým zařízením a skořepinou omezí přenos zbytkového tepla a znamená zvýšené náklady pro uživatele.

Naši izolaci jsme však přenesli na ještě vyšší úroveň. I když byl náš kabinet nejlépe izolovaným na světě, neunikl pozorné kontrole našich inženýrů. Naše nová přesahující izolace přístupových dvířek zamezuje poslední možnosti tepelného úniku a dokáže tak zachytit ještě více zbytkového tepla. Náš ovládací systém byl přitom vybaven inovativním systémem RossExhaust™, který monitoruje teplotu uvnitř kabinetu a podle potřeby ji dokáže upravit. Schopnost kontrolovat a upravovat teplotu pod kabinet je natolik unikátní a cenná, že jsme si toto řešení ochránili patentem. Žádná jiná vířivka na světě nemá FreeHeat™.

Nejnižší provozní náklady

Co to vlastně znamená pro majitele vířivky? Zbytkové teplo z provozu zařízení, především našich čerpadel, může prostupovat přes sklolaminátovou skořepinu. To přispívá k přihřívání vody a snižuje počet ohřevových cyklů a provozní dobu elektroohřevu. Na rozdíl od vířivek vyplněných pěnou tak méně časté spínání elektroohřevu znamená nižší účet za elektrickou energii každý měsíc.

Skutečná ochrana proti mrazu

Obvodová izolace FreeHeat® má ještě jednu výhodu, kterou, jak doufáme, nebudete potřebovat. Je to schopnost využít teplo kumulované ve vodě vířivky k ochraně proti mrazu při výpadku proudu. Protože mezi vodou a kabinetem není žádná izolace, může tepelná energie proudit oběma směry. Podle našich zkušeností máte při mrazech -20 °C přibližně 5 dní na to, abyste zabránili promrznutí technologie. A pokud si zajistíte externí zdroj tepla, může být tato doba prakticky neomezená. Není špatné mít nějaké řešení i pro takové extrémní situace.

 

JINÉ VÍŘIVKY: POZOR!

Kabinet plný pěny neumožní teplu z čerpadel přispívat k ohřevu vody a také opravy takové vířivky jsou velmi složité a nákladné.

Teplo nemůže prostupovat zpod vířivky a uniká do okolního prostoru, to znamená vyhazování peněz.

Jakákoliv překážka mezi elektrickým zařízením a skořepinou omezí přenos zbytkového tepla a znamená náklady pro uživatele.

Plně zapěněná vířivka - nesprávná izolace

 

Izolace na skořepině - nesprávná izolace