zavřít× Zavolejte: +420 602 545 067

Peak I Ozone

Spolehlivá a vysoce efektivní integrace ozónu

Systém Peak I Ozone® u vířivek Arctic Spas® je začleněn do vnitřního systému potrubí vířivky. Při filtraci je pak voda hnána přes oblast, kde je z kyslíku generován ozón, který nečistoty ve vodě oxiduje a pozoruhodně ji tak čistí. Vysoce koncentrovaný ozón vzniká v rámci našeho dvojitého Failsafe™ generátoru, a je následně vstříknut do vody pomocí trysky V3, která rozpráší ozón do vody pro jeho maximální kontakt. Směs vody a ozónu je pozdržena a dokonale promíchána ve vertikální směšovací komoře, která výrazně zvýší kontaktní čas ozonu s vodou. Bezezbytkovou oxidací organických sloučenin tak ozón výrazně pomáhá k čistotě vody a tím i menší spotřebě desinfekčních prostředků.

Peak II Ozone

Dokonalý, seriózní, ...

Systém Peak 2 Ozone® nabízí stejné výhody jako čistící systém Peak 1, navíc s několika dalšími funkcemi. Do systému jsme přidali oběhové čerpadlo (1 až 24 hodin) pro efektivnější výrobu a kontrolu produkce ozonu. Také jsme zdvojnásobili objem směšovací komory. Lepším směšováním a delší dobou kontaktu s vodou je zaručeno zlepšení výsledků.

Peak 2 také přináší sekundární filtrační systém, umožňující filtraci a ozonizaci 1-24 hodin. Oběhové čerpadlo tak umožňuje dvě funkce - zajistit pasivní filtraci až 24 hodin denně a umožnit nastavení doby běhu oběhového čerpadla. Změna doby běhu skýtá uživateli přesně řídit spotřebu energie, aby odpovídala místní sazbě za energii nebo způsobu využití.

Čistá voda ve vířivce

* systém Peak II není k dispozici u vířivky Arctic Fox.