Spolehlivý a účinný ozonový systém

V průběhu filtrace prochází voda směšovací komorou, kde je v kontaktu s aktivním kyslíkem neboli ozonem, který má výrazné dezinfekční a oxidační účinky.

Vysoce koncentrovaný ozon je vyráběn v našem zdvojeném generátoru Failsafe™ a následně je vháněn do vody.

Směs vody a ozonu je dokonale promíchána ve vertikální směšovací komoře, což maximalizuje dobu kontaktu ozonu s vodou.

Tento bezezbytkový proces zaručí oxidaci mnohých organických nečistot a znamená výrazné snížení spotřeby dezinfekčních přípravků.

Ozónová desinfekce Peak.