Izolace na správném místě

Investice do výroby samonosné skořepiny umožňuje izolovat vířivky Arctic Spas® lépe, než jak to provádí kdokoliv z konkurence. Pro inspiraci jsme nemuseli chodit daleko, naše domovy v severní Kanadě nám poskytly vše, co potřebujeme vědět.

Izolujeme vnější stěny, podlahu, a především strop či střechu, vše důležité se přitom nachází uvnitř tohoto izolovaného prostoru.

Zbytkové teplo z provozu čerpadel prostupuje skořepinou vířivky a ohřívá vodu. A v zimě v případě výpadku proudu toto teplo může naopak zpětně prohřívat prostor s čerpadly.

 

Obvodová izolace vířivky Heatlock

Jsme přesvědčení, že izolace pod hladinou vody má malý význam, pokud nejsou řádně izolovány boční stěny a horní plocha – souhlasíte přece, že teplý vzduch stoupá?

Střechou naší stavby je termokryt Vacseal, který zabrání zbytečnému úniku vašich peněz za energii.

Polyuretanová pěna vysoké hustoty je dále aplikována na stěny kabinetu v tloušťce, která zabrání tepelným ztrátám.

Stejnou izolační pěnu používáme také k utěsnění podlahy, čímž je izolovaný prostor obvodově uzavřený. Veškerá zařízení potom umístíme dovnitř tohoto prostoru, čímž vytvoříme perfektní a stabilní provozní podmínky.

Nízké provozní náklady

Co to vlastně znamená pro majitele vířivky? Zbytkové teplo z provozu zařízení, především našich čerpadel, může prostupovat přes samonosnou skořepinu. To přispívá k přihřívání vody a snižuje počet ohřevových cyklů a provozní dobu elektroohřevu. Na rozdíl od vířivek vyplněných pěnou tak méně časté spínání elektroohřevu znamená nižší účet za elektrickou energii každý měsíc.

 

úspora peněz

Skutečná ochrana proti mrazu

Obvodová izolace Heatlock® má ještě jednu výhodu, kterou, jak doufáme, nebudete potřebovat. Je to schopnost využít teplo kumulované ve vodě vířivky k ochraně proti mrazu při výpadku proudu. Protože mezi vodou a kabinetem není žádná izolace, může tepelná energie proudit oběma směry. Podle našich zkušeností máte při mrazech -20 °C přibližně 5 dní na to, abyste zabránili promrznutí technologie. A pokud si zajistíte externí zdroj tepla, může být tato doba prakticky neomezená. Není špatné mít nějaké řešení i pro takové extrémní situace.