logo vířivek arctic
prazdny virivka Vířivky Arctic a Coyote Spas

Jak je potřeba připravit místo pro vířivku než Vám ji přivezeme.

Stavební připravenost pro vířivky

Důležité Naplánujte si umístění vaší vířivky dopředu. Jsme tady, abychom vám s tím pomohli. Při umístění vířivky berte v úvahu soukromí, tedy aby na vás nebylo pokud možno vidět. Dále zvažte povětrnostní vlivy, zda chcete vířivku mít pod střechou a nebo za větrem. Většina našich instalací je však po širým nebem. Důležité je také namyslet obsluhu termokrytu, tedy jak jej odklápět a kam. Vířivka musí mít elektrickou přípojku, musí se nějak dostat na místo a musí ležet na rovném a pevném podkladu. Nechte také pokud možno dostatek místa kolem přístupových dvířek vířivky ...
Stavební připravenost - stáhnout
 • Umístění vířivky - požadavky na podlahu a povrch, zatížení, ...
 • Elektrické připojení - požadavky na elektrickou přípojku
 • Vodovod a odpad - řešení napouštění a vypouštění
 • Odklápění termokrytu - řešení prostoru pro kryt vířivky.
 • Dovoz a instalace - problematika doručení vířivky na místo.

Umístění vířivky

Plocha, povrch, zatížení

virivka
 • Vířivku je možno umístit na jednotný, pevný a vodorovný povrch, který je schopen unést váhu vířivky, vody i koupajících se (až 500 kg/m2). Může to být betonová deska, dřevěná podlaha, zámková dlažba, zahuštěný štěrk, pražce nebo podobné provedení. Zavolejte nám pro pomoc nebo myšlenku.
 • Vířivka s podlahou Forever Floor může být postavena i na trávník nebo hlínu jen v případě, že je dobře zpevněná, rovná a vodorovná.
 • Na balkony a terasy jen na takové, které jsou na to konstruované a toto zatížení unesou. Je třeba si uvědomit, že hmotnost napuštěné vířivky včetně koupajících se lidí je dle vířivky od 1100 kg až po 3300 kg (7500 kg Arctic Ocean) a zatížení se pohybuje od 350 kg/m2 do 630 kg/m2. Prosíme tedy v případě umístění na terasy a podobně o konzultaci s Vaším projektantem.
 • Příprava místa je vaše zodpovědnost. Poničení vířivky, které je způsobeno usazením nebo zapříčiněno nesprávně připraveným podložím, není zahrnuto do záruky.

Přístup

 • Vířivky Arctic Spas mají přístupové dvířka na všech stranách. Je nutné, aby při instalaci, ale i případném budoucím servisu byl zajištěn neztížený přístup ke všem těmto dvířkám nebo by měla existovat možnost posunutí vířivky po vypuštění vody.
 • Není problém třeba vířivku umístit do rohu či ke stěně v případě, že lze vířivku od stěny odtáhnout.

Zapuštěná vířivka

 • Tato varianta je přípustná za dodržení určitých podmínek.
 • Šachta (prostor) pro vířivku musí být dostatečně veliká, aby zůstal neztížený přístup ke všem našim servisním dvířkám.
 • Prostor musí být dokonale odvodněn a odvětrán. Více ilustrační video nebo fotografie z realizace.
zapustena virivka


Elektrické připojení
Stavební připravenost - elektro

1

Chránič

Připojení k elektrické síti musí být trvalé a pro vířivku je třeba vyhradit samostatný jištěný okruh. Tento okruh musí být jištěný tzv. „fíčkem“ - proudovým chráničem s jmenovitým rozpojovacím proudem nepřevyšujícím 30 mA! (Tento chránič nemusí být instalován v případě, že je již v objektu přítomen – posoudí kvalifikovaná osoba).

2

Jistič

V závislosti na vybavení vířivky a možnostech zákazníka je možno zvolit jedno, dvou nebo tří fázové připojení s jističem 1x16A, 1x20A, 1x32A, 2x16A, 2x20A, 3x16A, 3x20A, 3x25A s charakteristikou „C“.
Poznámka: v případě slabého jističe vůči určité konfiguraci vířivky nepůjde spustit zároveň některá vybavení vířivky (např. u 1x16A nepojedou topení a čerpadlo dohromady …)
Poznámka: Máte-li jistič od vířivky hodně vzdálen, můžete si v blízkosti (avšak dále jak 3 metry od vířivky) nechat udělat vypínač. Vhodné pro údržbu, kdy potřebujete si vířivku vypnout ...

3

Kabel

Průřez zásadně měděných vodičů volte minimálně: 2,5 mm2 do 16A,  4 mm2 do 25A,  6 mm2 do 35A
Volný konec kabelu v místě vířivky (vyvedený na hraně vířivky) musí mít délku alespoň 4 m od zvolené hrany vířivky! Společně s kabelem přidejte i vodič (průřez 6 mm2) pro ochranu pospojováním a spojte s ním veškeré kovové předměty v blízkosti do 1,5 m od vířivky.

4

Kabel Ethernet (volitelně)

V případě zájmu o dálkové monitorování, ovládání, můžete přivést k vířivce i síťový (počítačový) kabel Ethernet s koncovkou RJ45. (Pokud nelze, je možno toto řešit Ethernet moduly nebo WiFi prodlužovačem instalovaným ve vířivce – za příplatek). Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.


Voda a odpad

Obojí není potřeba. Jediné co je nutnost je výše zmíněná elektrická přípojka a pevný rovný povrh. Bazén se naplní zahradní hadicí a napuštěná voda zpravidla vydrží 3 měsíce. Při vypouštění je možno použít výpustní ventil na vířivce a samospádem hadicí vodu pustit třeba do zahrady nebo do kanálu (cca 2 hodiny). Nebo v praxi zákazníci používají ponorné čerpadlo (cca 10 minut).Prostor pro kryt, odklápění krytu.

Výška stropu

vyska stropu

Pokud teprve budujete altánek, zimní zahradu, kde bude vířivka umístěna, tak je třeba si uvědomit, že kryty se zvedají nahoru. Nejprve se sklopí jedna polovina na druhou a obě poloviny se zvednou nebo sundají. K tomu může sloužit držák krytu nebo se víko překlopí, posune třeba na nějaký dřevěný podstavec.

Prostor nad vířivkou:
výška stropu nad vířivkou v místě překlápění by měla být minimálně
řada 7‘ = 225 cm
řada 8‘ = 230 cm
Coyote Spas = dle modelu.

prostor za vířivkou

 

Prostor pro zvedák Arctic

Zvedák se obsluhuje z boku, ale odklopený kryt potřebuje místo 40 cm.

prostor za vířivkou

 

Prostor pro univerzální zvedák

Zvedák se obsluhuje ze zadu a minimální místo pro manipulaci je 80 cm.


 


Více o typech držáků a zvedáků termokrytu naleznete zde.

Výše uvedené míry neplatí pro Arctic Ocean, celoroční bazény a Summit XL.Doručení a instalace

 • Je vaší odpovědností zajistit přístup pro dopravení vířivky na místo. Je-li nutné odstraňte různý materiál, překážky, branky, oplocení. Schody a terasy vyžadují zvláštní pozornost, neváhejte nás pozvat na místo samé pro obhlídku.
 • Většina vířivek potřebuje více jak 100 cm světlý průchod (přes branky, dveře, mezi domy, ploty, …). Rohy vyžadují ještě větší šířku na projití, zkontrolujte veškeré výstupky, které tuto světlost průchodu zmenšují.
 • Světlá výška by měla být kolem 3 m. Zkontrolujte přesahy střech, větve, ...
 • Zdarma vás navštívíme a místo prohlédneme. Můžeme také zajistit na vaše náklady jeřáb, bude-li třeba.

Další informace získáte na telefonním čísle: 605 341 800.